VIP Women - inne spojrzenie na aplikację randkową

VIP Women - inne spojrzenie na aplikację randkową

VIP Women - inne spojrzenie na aplikację randkową

Jak zredefiniowaliśmy znaną usługę dla nowej grupy docelowej?

2 (1)


Wyzwanie: zaprojektować (i wdrożyć) aplikację randkową dla “singli z klasą 30+”

Pre-kick off stage
Pierwszym krokiem w procesie projektowania było określenie samego jego zakresu i ustalenie ram, które pomagały nam wyznaczyć cele w dalszych etapach procesu kreatywnego. Do wyznaczenia głównych założeń posłużyliśmy się wcześniej przygotowaną ankietą; zawierała one ogólne informacje dotyczące nie tylko samych oczekiwań klienta odnośnie stylistyki projektu, ale również wstępne zarysy kluczowych funkcjonalności portalu, opis grup docelowych oraz wskazówki dotyczące potencjalnej konkurencji. Do wyznaczenia kierunku przydała się też wcześniej przygotowana przez klienta podstawowa makieta.

Jak to działa?
Na podstawie tych informacji mogliśmy określić podstawowe założenia projektu - opierając się na popularnych wśród młodych ludzi aplikacjach randkowych, naszym zadaniem było przygotowanie podobnego rozwiązania dla osób dojrzalszych, często zapracowanych i szukających poważnych, długotrwałych związków. 

‘’Alternatywna od typowej dla portali randkowych grupa odbiorcza wymagała zupełnie innego podejścia do użytkownika. Znacznej modyfikacji poddaliśmy szereg różnych kwestii UX-owych powtarzanych w innych aplikacjach randkowych, kierowanych zwykle do osób młodszych.

Wojtek, UI/UX designer


 

Faza analizy 

Pierwsze działania 
W tej fazie - poprzedzającej właściwe projektowanie - szczegółowo określiliśmy naszą bazę użytkowników, zdefiniowaliśmy problemy lub pytania mogące się u nich pojawić w kontekście naszej aplikacji, dokładnie zbadaliśmy konkurencyjne rozwiązania działające już na rynku i ustaliliśmy priorytety wśród funkcji serwisu. 

Definiowanie person
Pierwszym krokiem w tym kierunku było stworzenie person - szablonowych przedstawicieli naszej grupy odbiorczej. 

  3
  Persona portalu VipWomen

 

Określenie person pozwoliło nam na doprecyzowanie dla kogo dokładnie projektujemy, jakie są ich główne potrzeby, jakie są pain points konkurencyjnych rozwiązań dla wybranej grupy docelowej. Dzięki temu mogliśmy określić co powinno stanowić priorytet podczas dalszego projektowania poszczególnych funkcji. 

 

Typy użytkowników

4

Modele maximizer i satisficer w kontekście VipWomen
 

W roku 1956 amerykański ekonomista i zdobywca nagrody Nobla, Herbert Simon, opracował publikację, która zdefiniowała dwa typy konsumentów postawionych przed wyborem: maksymaliści (ang.maximizers) oraz satysfakcjoniści (ang. satisficers). Pierwsza grupa - maksymalistów - decyzje podejmuje na zasadzie rygorystycznego porównywania i maksymalizacji korzyści. Satysfakcjoniści są natomiast zdolni do kompromisów i decyzje podejmują na zasadzie spełnienia luźnych osobistych wymagań. 

Przyjęliśmy założenie, że podobne procesy decyzyjne, nawet jeśli w pełni nieświadome, zachodzą podczas wyboru potencjalnego partnera. Dlatego podczas projektowania aplikacji jedną z najważniejszych kwestii było podporządkowanie procesu odnajdywania partnerów pod te dwie różne grupy konsumentów.
 

Analiza konkurencji 

5

Skondensowana analiza aplikacji Tinder 

Metodą często wykorzystywaną do audytu działających serwisów jest wędrówka poznawcza (ang. Cognitive walkthrough). Polega ona na na wcieleniu się w rolę użytkownika mającego na celu wykonanie danej akcji. Następnie cały proces ocenia się w takich kategoriach jak interaktywność czy układ informacji. Oprócz stosowania wędrówki poznawczej możemy zastosować analizę danych statystycznych oraz analizę heurystyczną.

 

Określanie problemów 

6

Przykładowe Jak możemy sprawić aby (ang. How might we) aplikacji VipWomen 

Określenie użytkowników oraz analiza konkurencji pozwoliło nam na zdefiniowanie pytań i problemów, jakie potencjalny użytkownik mógłby napotkać podczas korzystania z aplikacji i jakie problemy mógłby napotkać. Jedną z metod, która pomaga znaleźć odpowiedzi na problemy wynikające z wcześniejszych analiz jest “Jak możemy sprawić, aby…” (ang. How Might We…). Polega ona na sformułowaniu problemu w formie prostego pytania zaczynającymi się słowami “jak możemy sprawić aby…”.  


 

Określanie USP

7

Definiowanie Unique Selling Proposition
 

W priorytetyzacji funkcji aplikacji pomaga również ustalenie USP: Unique Selling Proposition (pol. Unikatowa Propozycja sprzedaży). Jest to unikatowa korzyść, jaką zyskuje konsument podczas korzystania z danego produktu, zakomunikowana w charakterystyczny dla marki sposób. Ustalenie co na podstawie wcześniejszych badań jest unikatowe w naszej aplikacji pozwala na skierowanie procesu projektowego w odpowiednim kierunku i skupieniu się wyłącznie na wyróżniających nasze rozwiązanie elementach. W przypadku Vipwomen jednym z USP jest funkcja Statusu, prostej informacji dającej znać innym użytkownikom co w obecnej chwili chcemy robić, by na tej podstawie poszukać wspólnego zajęcia.

8

ESP w VipWomen. Użytkownik nie “zakłada konta”, a “zbliża się do innych” (Let’s get closer, ang. Poznajmy się lepiej). Podobnie w czystym oknie użytkownik nie zaczyna po po prostu “konwersacji”, a zaczyna coś “zupełnie nowego” (Everything starts here, ang. Wszystko się zaczyna tutaj). 

Obok Unique Selling Proposition równorzędnie istnieje Emotional Selling Proposition (Emocjonalna Propozycja Sprzedaży). USP stanowić będzie logiczne uzasadnienie wyboru naszej aplikacji, ESP pozwoli nam natomiast zadbać o aspekt projektowania związany z uczuciami, równie istotny w próbie wyróżnienia się od konkurencji. Definiując ESP decydujemy więc o tym, jak ma się czuć użytkownik podczas korzystania z serwisu. W przypadku Vipwomen chcieliśmy aby użytkownicy czuli się komfortowo, luksusowo, jak członkowie unikatowej grupy, gdzie sama aplikacja dba o to aby wypadli w interakcjach z innymi jak najlepiej. 

 

Projektowanie

9

Rozpoczęcie projektowania

Ostatnie działania podjęte przed przejściem do właściwego projektowania objęły przygotowanie moodboardu, tablicy z inspiracjami stylistycznymi, oraz userflow, skondensowanej mapy ekranów i funkcji aplikacji. Kolejnym krokiem było rozrysowanie na kartce kluczowych ekranów aplikacji. Już na tym wczesnym etapie musieliśmy upewnić się, że projekt będzie z poprzednimi ustaleniami i analizami.

10

Widok profilu w różnych stanach ukończenia (szkic, makieta low fidelity, makieta high fidelity, prototyp)

 

Po przeniesieniu wizji na papier zdigitalizowaliśmy ją przygotowując makiety low-fidelity. Tworzone są one w celu weryfikacji słuszności wcześniej przygotowanych na papierze koncepcji, na ekranie. W razie wątpliwości pozwalają na szybkie stworzenie prowizorycznego prototypu i wyeliminowanie nietrafionych pomysłów poprzez testy.
 

Finałowy projekt 

Dwa sposoby przeglądania

 

11

Zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi odnoszącymi się do dwóch typów konsumentów podzielonymi na podstawie odmiennych procesów decyzyjnych zaprojektowane zostały dwa sposoby przeszukiwania profili. 

Pierwszy - Browse (ang. przeszukiwanie) zaprojektowany jest z myślą o maksymalistach (maximizers). W ten sposób mogą oni przeglądać i porównywać wiele różnych profili na raz oraz dostosowywać filtry wyszukiwania przed napisaniem do właściwej według ich kryteriów osoby. Tym sposobem dajemy tej grupie odbiorczej możliwość maksymalizacji korzyści.  Nie dajemy użytkownikom natomiast sposobu na polubienie na podstawie samych zdjęć, tym samym ograniczając możliwość masowej eksploatacji tej funkcji, jak ma to miejsce w konkurencyjnych rozwiązaniach. 

Drugi ekran Match (ang. Dopasowanie) został zaprojektowany z myślą o satysfakcjonistach (satisficers). Znany w innych aplikacjach randkowych mechanizm Swipe (ang. przesunięcie) polegający na przesuwaniu w lewo i prawo kolejno pojawiających się profili został u nas zaprojektowany na nowo z myślą o innej grupie odbiorczej. Całą dolną porcję ekranu zajmuje już sam opis osoby, zmuszamy więc w ten sposób użytkownika do podjęcia decyzji nie tylko na podstawie samego zdjęcia ale też ich charakteru.
 

Jak zmotywować do napisania - chat

12

 

Kolejnym kluczowym dla działania aplikacji procesem jest wysyłanie wiadomości. To tutaj użytkownicy wchodzą ze sobą w bezpośrednią interakcję.

Do wysłania wiadomości użytkownik jest zachęcany już podczas dopasowania (wzajemnego polubienie dwóch użytkowników). Już na tym etapie motywujemy do podjęcia pierwszego kroku poprzez zostawienie krótkiej notki, że “już się lubicie” (ang. You already like each other). 

Pusty, domyślny ekran chatu również zaprojektowaliśmy z myślą o pełnieniu funkcji motywatora, który pomaga w zaczęciu rozmowy. W podjęciu konwersacji pomagają conversation starters (ang. Startery rozmowy) - nawiązujące do zainteresowań i profilu drugiej osoby pola z różnymi pomysłami na zainicjowanie kontaktu. 
 

Opinia klienta

“Polecamy współpracę z JCD – projekt, który otrzymaliśmy był nie tylko profesjonalny, ale w pełni przemyślany. Poświęciliśmy sporo czasu na rozmowy o założeniach oraz celach projektu i zdecydowanie było warto. Duży plus za zaangażowanie i dbanie o to, by projekt spełniał zarówno nasze oczekiwania, jak i przyszłych użytkowników aplikacji.”


 

Autor: JCD

Od przeszło dekady konsekwentnie przekształcamy zaawansowane idee w funkcjonalne aplikacje oraz internetowe platformy usługowe. Nasza działalność koncentruje się na głębokim zrozumieniu natury przedsiębiorstwa oraz kluczowych wymagań, które są fundamentem dla każdego przedsięwzięcia.

Stale łączymy metody kreatywne z systematycznym, badawczym podejściem, przekonani, że jedynie przez dogłębną analizę i zrozumienie specyfiki wyzwań, jesteśmy w stanie w pełni współpracować z naszymi klientami w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań. Te rozwiązania nie tylko ulepszają doświadczenie użytkowników, ale również zapewniają naszym klientom strategiczną przewagę na rynku. Nasze procesy projektowe są zatem oparte na aktywnym słuchaniu, szczegółowej analizie i ciągłym dialogu z klientami. W ten sposób nieustannie pracujemy na rzecz tworzenia nie tylko technologii, ale także wartości, które wyznaczają nowe standardy w cyfrowym krajobrazie biznesu.

Newsletter

Zero spamu - tylko wartościowe treści!:

.
Udostępnij: