Flowboard: aplikacja dla firm pomagająca w zarządzaniu procesami

Flowboard: aplikacja dla firm pomagająca w zarządzaniu procesami

Flowboard: aplikacja dla firm pomagająca w zarządzaniu procesami

Jak pomogliśmy Log Systems stworzyć aplikację mobilną umożliwiającą automatyzację procesów, zdalne delegowanie zadań i usprawnienie pracy w działach sprzedaży, administracji, HR i wielu innych?

1

Wyzwanie


Flowboard to system wpisujący się w trend optymalizacji procesów i działań organizacji, umożliwiający efektywne zarządzanie procesami i automatyczne delegowanie zadań. Usprawnia codziennie wykonywane, powtarzalne czynności poprzez wybór procesów, które mają zostać zrealizowane, a następnie automatyczne przypisywanie poszczególnych zadań pracownikom na podstawie ich kompetencji i dostępności. Aplikacja dostarcza katalogi gotowych procesów składające się z kilku lub więcej zadań, umożliwia też tworzenie własnych procesów i modyfikację już istniejących - projektując procesy i zadania według własnych potrzeb.

 

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej działającej na systemach operacyjnych iOS i Android, na podstawie istniejącej już aplikacji webowej. Aplikacja mobilna powstała aby umożliwić pracownikom zarządzanie procesami i zadaniami bez konieczności ciągłej pracy przy komputerze, za biurkiem. Dodatkowo wprowadziła nowe rozwiązania i funkcjonalności, takie jak załączanie komentarzy i zdjęć do poszczególnych procesów, a także wysyłanie użytkownikom powiadomień push o nowych zadaniach i komentarzach.


Założenia i ustalenia projektowe

 
 

Tworzenie nowego projektu rozpoczęliśmy od dokładnej analizy, choć wiele założeń projektowych mogliśmy oczywiście oprzeć na istniejącej już aplikacji webowej. Postanowiliśmy jednak zacząć od dodatkowej, pogłębionej analizy - na nowo zdefiniować problemy, sformułować hipotezy i przemyśleć wszystkie założenia projektowe, aby zoptymalizować aplikację pod kątem doświadczeń użytkowników. W tym celu określiliśmy persony, czyli charakterystyki reprezentantów poszczególnych segmentów grupy docelowej, które pomogły w określeniu dla jakiego typu ludzi projektujemy: jakie są ich główne potrzeby, motywacje, problemy. Dodatkowo, analiza grupy docelowej otworzyła nam drogę do zbadania konkurencyjnych rozwiązań i znalezienia sposobów na zbudowanie przewagi rynkowej. Określenie słabych i mocnych stron działających już na rynku usług jasno wskazało, co powinno stanowić priorytet w dalszych etapach projektowania.

3
W efekcie przeprowadzonych badań powstała lista pytań i problemów, jakie powinniśmy rozwiązywać. Jedną z metod, która pomaga znaleźć odpowiedzi na problemy wynikające z wcześniejszych analiz jest “Jak możemy sprawić, aby…” (ang. How Might We…). Polega ona na sformułowaniu problemu w formie prostego pytania zaczynającymi się słowami “Jak możemy sprawić, aby…” - i znalezieniu optymalnego rozwiązania. Trzy najważniejsze zadania i cele zilustrowaliśmy na grafice poniżej. Stały się one inspiracją dla zastosowanych rozwiązań. 

hmw

Prototypy, szkice, mockupy


Ostatnie działania podjęte przed przejściem do właściwego projektowania objęły przygotowanie moodboardu, tablicy z inspiracjami stylistycznymi, oraz userflow, skondensowanej mapy ekranów i funkcji aplikacji - w oparciu o poczynione wcześniej ustalenia związane z potrzebami i preferencjami użytkowników. Kolejnym krokiem było rozrysowanie na kartce kluczowych ekranów aplikacji. Ten etap posłużył nam do zweryfikowania, czy projekt jest nadal zgodny z poprzednimi ustaleniami i analizami.  4

Po przeniesieniu wizji na papier zdigitalizowaliśmy ją przygotowując makiety low-fidelity. Tworzone są one w celu weryfikacji słuszności wcześniej przygotowanych na papierze koncepcji, na ekranie. W razie wątpliwości pozwalają na szybkie stworzenie prowizorycznego prototypu i wyeliminowanie nietrafionych pomysłów poprzez testy.

 

Technologia


Część istniejącej już aplikacji webowej Flowboard została wykonana w Angularze, dlatego też aplikację mobilną postanowiliśmy oprzeć na nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się technologii natywnej, korzystając z frameworka NativeScript we współpracy ze wspomnianym Angularem. 

 

Moja firma starała się stworzyć nowy projekt mobilnego interfejsu użytkownika. Chcieliśmy również opracować aplikacje iOS i Android w NativeScript, aby utrzymać niskie koszty. Szukałem firmy specjalizującej się w języku NativeScript.

Przemysław Tomulik, Log Systems

 

Jednym z największych wyzwań w przypadku tego projektu było generowanie dobrze i szybko działających formularzy dynamicznych w zależności od określonego procesu definiowanego po stronie backendu.

5

Dodatkowo, opracowaliśmy własną dedykowaną metodę, która pozwoliła rozwiązać zaistniały problem customowych routingów w tabach, wyprzedzając tym samym możliwości dostępne w ówczesnej wersji NativeScript.

W efekcie udało nam się wspólnie z Log System stworzyć funkcjonalną i przyjazną użytkownikowi  aplikację mobilną umożliwiającą sprawne zarządzanie procesami w firmie. Powiadomienia push, zaprogramowane za pomocą Firebase, informują o akcjach w procesach i zadaniach. Co więcej, użytkownicy mogą dodawać zdjęcia i komentarze do poszczególnych zadań.

 

Klientowi zależało na aplikacji dla systemu Android i IOS w NativeScript. Postawiliśmy więc sobie ambitne wyzwanie by wyprzedzić nieco możliwości aktualnie udostępniane przez framework. Graficy zaprojektowali świetny i nowoczesny design, a my budowaliśmy go niemal w tym samym czasie, w którym pojawiały się nowe wersje {N}. Tym samym byliśmy jednymi z pierwszych wykorzystujących na żywym produkcie możliwości NativeScript w coraz to nowszych wersjach. To było nie tylko ekscytujące, ale też dało nam i klientowi możliwość pracy na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami.

Olek, programista

  

Podsumowanie


W ramach przeprowadzonych prac na przestrzeni kilku miesięcy naszej współpracy z Log Systems:

  • przeprowadziliśmy analizę badawczą UX research,

  • zaprojektowaliśmy nowy UI aplikacji mobilnej,

  • zaprogramowaliśmy aplikację na platformę iOS i Android,

  • wdrożyliśmy aplikację Flowboard na AppStore i Google Play.

 

Flowboard w wersji mobilnej rozszerza funkcjonalność i możliwości aplikacji webowej, nie tylko umożliwiając automatyzację procesów, ale również pozwalając na zdalne zgłaszanie, sprawdzanie i zarządzanie codziennymi zadaniami, niezależnie od lokalizacji użytkownika oraz bez konieczności dostępu do komputera. 

 

Projekt aplikacji mobilnej UI wyglądał znacznie lepiej niż w naszej starszej aplikacji webowej. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i zgodnie z założonym budżetem. NativeScript zapewnił doskonałą równowagę między kosztami i funkcjonalnością, co umożliwiło nam uruchomienie aplikacji natywnych na systemy iOS i Android.

Przemysław Tomulik, Log Systems

  

Masz pomysł na aplikację? Napisz do nas, umów się na niezobowiązującą rozmowę w celu wyceny Twojego projektu.

 

Autor: JCD

Od przeszło dekady konsekwentnie przekształcamy zaawansowane idee w funkcjonalne aplikacje oraz internetowe platformy usługowe. Nasza działalność koncentruje się na głębokim zrozumieniu natury przedsiębiorstwa oraz kluczowych wymagań, które są fundamentem dla każdego przedsięwzięcia.

Stale łączymy metody kreatywne z systematycznym, badawczym podejściem, przekonani, że jedynie przez dogłębną analizę i zrozumienie specyfiki wyzwań, jesteśmy w stanie w pełni współpracować z naszymi klientami w celu kreowania innowacyjnych rozwiązań. Te rozwiązania nie tylko ulepszają doświadczenie użytkowników, ale również zapewniają naszym klientom strategiczną przewagę na rynku. Nasze procesy projektowe są zatem oparte na aktywnym słuchaniu, szczegółowej analizie i ciągłym dialogu z klientami. W ten sposób nieustannie pracujemy na rzecz tworzenia nie tylko technologii, ale także wartości, które wyznaczają nowe standardy w cyfrowym krajobrazie biznesu.

Newsletter

Zero spamu - tylko wartościowe treści!:

.
Udostępnij: