Flowboard: aplikacja dla firm pomagająca w zarządzaniu procesami

Jak pomogliśmy Log Systems stworzyć aplikację mobilną umożliwiającą automatyzację procesów, zdalne delegowanie zadań i usprawnienie pracy w działach sprzedaży, administracji, HR i wielu innych?

1

Wyzwanie


Flowboard to system wpisujący się w trend optymalizacji procesów i działań organizacji, umożliwiający efektywne zarządzanie procesami i automatyczne delegowanie zadań. Usprawnia codziennie wykonywane, powtarzalne czynności poprzez wybór procesów, które mają zostać zrealizowane, a następnie automatyczne przypisywanie poszczególnych zadań pracownikom na podstawie ich kompetencji i dostępności. Aplikacja dostarcza katalogi gotowych procesów składające się z kilku lub więcej zadań, umożliwia też tworzenie własnych procesów i modyfikację już istniejących - projektując procesy i zadania według własnych potrzeb.

 

Naszym zadaniem było zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej działającej na systemach operacyjnych iOS i Android, na podstawie istniejącej już aplikacji webowej. Aplikacja mobilna powstała aby umożliwić pracownikom zarządzanie procesami i zadaniami bez konieczności ciągłej pracy przy komputerze, za biurkiem. Dodatkowo wprowadziła nowe rozwiązania i funkcjonalności, takie jak załączanie komentarzy i zdjęć do poszczególnych procesów, a także wysyłanie użytkownikom powiadomień push o nowych zadaniach i komentarzach.


Założenia i ustalenia projektowe

 
 

Tworzenie nowego projektu rozpoczęliśmy od dokładnej analizy, choć wiele założeń projektowych mogliśmy oczywiście oprzeć na istniejącej już aplikacji webowej. Postanowiliśmy jednak zacząć od dodatkowej, pogłębionej analizy - na nowo zdefiniować problemy, sformułować hipotezy i przemyśleć wszystkie założenia projektowe, aby zoptymalizować aplikację pod kątem doświadczeń użytkowników. W tym celu określiliśmy persony, czyli charakterystyki reprezentantów poszczególnych segmentów grupy docelowej, które pomogły w określeniu dla jakiego typu ludzi projektujemy: jakie są ich główne potrzeby, motywacje, problemy. Dodatkowo, analiza grupy docelowej otworzyła nam drogę do zbadania konkurencyjnych rozwiązań i znalezienia sposobów na zbudowanie przewagi rynkowej. Określenie słabych i mocnych stron działających już na rynku usług jasno wskazało, co powinno stanowić priorytet w dalszych etapach projektowania.

3
W efekcie przeprowadzonych badań powstała lista pytań i problemów, jakie powinniśmy rozwiązywać. Jedną z metod, która pomaga znaleźć odpowiedzi na problemy wynikające z wcześniejszych analiz jest “Jak możemy sprawić, aby…” (ang. How Might We…). Polega ona na sformułowaniu problemu w formie prostego pytania zaczynającymi się słowami “Jak możemy sprawić, aby…” - i znalezieniu optymalnego rozwiązania. Trzy najważniejsze zadania i cele zilustrowaliśmy na grafice poniżej. Stały się one inspiracją dla zastosowanych rozwiązań. 

hmw

Prototypy, szkice, mockupy


Ostatnie działania podjęte przed przejściem do właściwego projektowania objęły przygotowanie moodboardu, tablicy z inspiracjami stylistycznymi, oraz userflow, skondensowanej mapy ekranów i funkcji aplikacji - w oparciu o poczynione wcześniej ustalenia związane z potrzebami i preferencjami użytkowników. Kolejnym krokiem było rozrysowanie na kartce kluczowych ekranów aplikacji. Ten etap posłużył nam do zweryfikowania, czy projekt jest nadal zgodny z poprzednimi ustaleniami i analizami.  4

Po przeniesieniu wizji na papier zdigitalizowaliśmy ją przygotowując makiety low-fidelity. Tworzone są one w celu weryfikacji słuszności wcześniej przygotowanych na papierze koncepcji, na ekranie. W razie wątpliwości pozwalają na szybkie stworzenie prowizorycznego prototypu i wyeliminowanie nietrafionych pomysłów poprzez testy.

 

Technologia


Część istniejącej już aplikacji webowej Flowboard została wykonana w Angularze, dlatego też aplikację mobilną postanowiliśmy oprzeć na nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się technologii natywnej, korzystając z frameworka NativeScript we współpracy ze wspomnianym Angularem. 

 

Moja firma starała się stworzyć nowy projekt mobilnego interfejsu użytkownika. Chcieliśmy również opracować aplikacje iOS i Android w NativeScript, aby utrzymać niskie koszty. Szukałem firmy specjalizującej się w języku NativeScript.

Przemysław Tomulik, Log Systems

 

Jednym z największych wyzwań w przypadku tego projektu było generowanie dobrze i szybko działających formularzy dynamicznych w zależności od określonego procesu definiowanego po stronie backendu.

5

Dodatkowo, opracowaliśmy własną dedykowaną metodę, która pozwoliła rozwiązać zaistniały problem customowych routingów w tabach, wyprzedzając tym samym możliwości dostępne w ówczesnej wersji NativeScript.

W efekcie udało nam się wspólnie z Log System stworzyć funkcjonalną i przyjazną użytkownikowi  aplikację mobilną umożliwiającą sprawne zarządzanie procesami w firmie. Powiadomienia push, zaprogramowane za pomocą Firebase, informują o akcjach w procesach i zadaniach. Co więcej, użytkownicy mogą dodawać zdjęcia i komentarze do poszczególnych zadań.

 

Klientowi zależało na aplikacji dla systemu Android i IOS w NativeScript. Postawiliśmy więc sobie ambitne wyzwanie by wyprzedzić nieco możliwości aktualnie udostępniane przez framework. Graficy zaprojektowali świetny i nowoczesny design, a my budowaliśmy go niemal w tym samym czasie, w którym pojawiały się nowe wersje {N}. Tym samym byliśmy jednymi z pierwszych wykorzystujących na żywym produkcie możliwości NativeScript w coraz to nowszych wersjach. To było nie tylko ekscytujące, ale też dało nam i klientowi możliwość pracy na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami.

Olek, programista

  

Podsumowanie


W ramach przeprowadzonych prac na przestrzeni kilku miesięcy naszej współpracy z Log Systems:

  • przeprowadziliśmy analizę badawczą UX research,

  • zaprojektowaliśmy nowy UI aplikacji mobilnej,

  • zaprogramowaliśmy aplikację na platformę iOS i Android,

  • wdrożyliśmy aplikację Flowboard na AppStore i Google Play.

 

Flowboard w wersji mobilnej rozszerza funkcjonalność i możliwości aplikacji webowej, nie tylko umożliwiając automatyzację procesów, ale również pozwalając na zdalne zgłaszanie, sprawdzanie i zarządzanie codziennymi zadaniami, niezależnie od lokalizacji użytkownika oraz bez konieczności dostępu do komputera. 

 

Projekt aplikacji mobilnej UI wyglądał znacznie lepiej niż w naszej starszej aplikacji webowej. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i zgodnie z założonym budżetem. NativeScript zapewnił doskonałą równowagę między kosztami i funkcjonalnością, co umożliwiło nam uruchomienie aplikacji natywnych na systemy iOS i Android.

Przemysław Tomulik, Log Systems

  

Masz pomysł na aplikację? Napisz do nas, umów się na niezobowiązującą rozmowę w celu wyceny Twojego projektu.

 

Newsletter

Zero spamu - tylko wartościowe treści!:

.
Udostępnij: